Sklep zamkniety. Nie mozna skladac zamowien. Za utrudnienia przepraszamy.

Spis treści


O Autorze (9)

Wstęp (11)

  • Cele i filozofia tej książki (12)
 • Przykładowe pliki (13)
 • Co powinieneś wiedzieć (14)
  • Narzędzie Movie Explorer (15)
  • Obszar roboczy (16)
  • Ustawienia Flasha (16)
 • Wydawca oryginału (17)
 • Konwencje stosowane w książce (17)
 • Platformy PC i Macintosh (18)

Rozdział 1. Pierwsze kroki (19)

 • Zdarzenia i ich wykrywanie (19)
  • Zdarzenia we Flashu (20)
  • Zdarzenia zachodzące w czasie rzeczywistym (22)
 • Komentarze (27)
  • Dodawanie komentarza (28)
 • Polecenia, argumenty i właściwości (30)
 • Instrukcje (31)
 • Składnia (32)
  • Zagnieżdżanie (34)
 • Podsumowanie (44)

Rozdział 2. Planowanie (45)

 • Planowanie (46)
  • Biblioteka pomysłów (46)
  • Tworzenie scenariusza obrazkowego (48)
 • Tworzenie skryptu (52)
  • Dekomponowanie zadań "od góry" (52)
  • Dekomponowanie zadań "od dołu" (54)
  • Schematy blokowe (57)
 • Witryna stun:design (60)
 • Podsumowanie (63)

Rozdział 3. Akcje listwy czasowej (65)

 • Ścieżki adresowe (66)
 • Zastosowania prostych akcji na listwie czasowej (72)
  • Dodawanie akcji stop (72)
  • Dodawanie akcji goto (74)
  • Tworzenie zapętlonej animacji (76)
 • Umieszczanie etykiet na listwie czasowej (79)
  • Używanie etykiety w akcji goto (80)
  • Użycie akcji goto dla scen (81)
  • Zatrzymanie i ponowne uruchomienie listwy czasowej (84)
  • Odtwarzanie listwy czasowej wstecz (89)
 • Witryna stun:design (92)
 • Podsumowanie (95)

Rozdział 4. Prosta interaktywność (97)

  • Tworzenie przycisku (98)
  • Przygotowanie warstw, akcji i listwy czasowej (101)
  • Użycie detektora On Mouse Event (103)
 • Interaktywność i przyciski (105)
  • Tworzenie ekranu kontynuacji (105)
  • Sterowanie główną listwą czasową z poziomu klipu filmowego (108)
 • Zdarzenia przycisków i interaktywność (113)
 • Zdarzenia przycisków i nawigacja (115)
  • Tworzenie przycisków nawigacyjnych (116)
 • Podsumowanie (127)

Rozdział 5. Nawigacja (129)

 • Niewidzialne przyciski (129)
  • Tworzenie niewidzialnego przycisku (130)
 • Struktura witryny (134)
  • Witryna zbudowana ze scen (135)
  • Witryna zbudowana z ujęć kluczowych (135)
  • Witryna zbudowana z klipów filmowych (136)
  • Witryna zbudowana z oddzielnych filmów SWF (137)
 • Interfejs witryny stun:design (138)
  • Dodawanie animacji do przycisków (140)
 • Przeciągalne okna (141)
  • Tworzenie przeciągalnych okien w projekcie stun:design (142)
  • Przygotowanie okien do doczytywania (150)
  • Dodawanie akcji loadMovie (151)
 • Podsumowanie (152)

Rozdział 6. Zmienne (155)

 • Zmienne (156)
  • Typy wartości i zmiennych (157)
  • Wartości stałe a wyrażenia (158)
 • Wymiana danych z użytkownikiem (159)
  • Tworzenie wejściowego pola tekstowego (160)
  • Tworzenie dynamicznego pola tekstowego (161)
  • Przetwarzanie ciągów znaków (165)
 • Nazwy zmiennych (166)
 • Wyrażenia numeryczne (168)
  • Wykonywanie obliczeń numerycznych (169)
  • Inne zastosowania wyrażeń numerycznych (170)
 • Wartości logiczne (171)
  • Eksperymenty z wartościami logicznymi (172)
 • Obiekty, właściwości i metody (174)
  • Obiekty (174)
  • Obiekt Math (175)
  • Obiekt String (176)
  • Wyznaczanie długości ciągu znaków (177)
  • Wyszukiwanie znaku w tekście (178)
 • Podsumowanie (179)

Rozdział 7. Pętle i wyrażenia warunkowe (181)

 • Wyrażenia warunkowe (181)
  • Decyzje rzeczywiste (182)
  • Decyzje Flasha (183)
 • Wyrażenie warunkowe if (185)
  • Zastosowanie akcji if (186)
 • Akcja else if (190)
  • Zastosowanie akcji else if (192)
 • Akcja else (194)
  • Zastosowanie akcji else (196)
 • Pętle (197)
  • Pętle działające wewnątrz skryptu (198)
  • Tworzenie pętli do...while (200)
  • Pętla for (208)
 • Tablice (211)
 • Gra "wisielec" (216)
  • Grafika (216)
  • Kod (217)
 • Projekt witryny stun:design (226)
 • Podsumowanie (231)

Rozdział 8. Dźwięk (233)

 • Obiekt Sound (233)
  • Tworzenie dźwiękowego klipu filmowego (234)
  • Tworzenie obiektu Sound (237)
  • Sterowanie dźwiękiem (240)
  • Użycie metod setVolume i setPan (246)
  • Uruchamianie i zatrzymywanie dźwięków (249)
 • Skrypty a strumieniowe przesyłanie danych (250)
 • Projekt stun:design (251)
  • Tworzenie elementów graficznych sterujących dźwiękiem (253)
  • Tworzenie obiektu Sound (260)
 • Podsumowanie (263)

Rozdział 9. Zaawansowana interaktywność (265)

 • O klonach raz jeszcze (266)
  • Jak działa Flash (266)
 • Klasy (267)
  • Metody (268)
  • Właściwości (269)
  • Zachowania (271)
 • Definiowanie obiektów (272)
  • Klipy filmowe (273)
  • Obiekty niegraficzne (273)
 • Zaawansowana interaktywność i właściwości obiektów (274)
  • Animacja wstępna i pamięć podręczna - wstępne rozważania (274)
  • Skrypty animacji wstępnej (275)
  • Animacja wstępna (277)
  • Film otwierający (280)
 • Dynamiczny album (286)
 • Projekt witryny stun:design (294)
 • Przygotowanie struktury witryny (294)
  • Podział strony na fragmenty (295)
  • Elementy nawigacji (298)
  • Pasek nawigacyjny (299)
 • Podsumowanie (307)

Rozdział 10. Modularna budowa skryptów (309)

 • Modularna budowa skryptów (310)
  • Idea czarnej skrzynki (311)
  • Tworzenie modularnego klipu filmowego (312)
 • Klipy definiujące zachowania (320)
  • Tworzenie naturalnego ruchu (321)
 • Efekt inercji (329)
  • Tworzenie efektu inercji (329)
 • Symulacja roju owadów (331)
  • Tworzenie efektu roju (333)
 • Obiekty typu Smart Clip (337)
  • Tworzenie obiektu Smart Clip (338)
 • Projekt witryny stun:design (340)
  • Tworzenie efektu przewijania strony (340)
  • Tworzenie przewijalnych napisów (343)
 • Funkcja wyłączania stron (346)
  • Wyłączanie stron (346)
  • Dodawanie elementów sterujących dźwiękiem (349)
 • Podsumowanie (354)

Rozdział 11. Duszki (355)

 • Co to jest duszek? (355)
 • Sterowanie (357)
  • Dane lokalne i globalne (358)
 • Ruch (360)
 • Kolizje (360)
  • Wykrywanie kolizji (361)
 • Planowanie gry stun:zapper (364)
 • Opis świata gry (poziom globalny) (366)
  • Gracz (duszek ship i jego interfejs) (371)
 • Projekt witryny stun:design (380)
 • Strona powitalna (381)
  • Tworzenie mechanizmu wstępnego wczytywania danych dla witryny stun:design (382)
 • Strona wprowadzająca (386)
  • Tworzenie efektu pisania na maszynie (389)
 • Strona główna (392)
  • Grafika i przyciski okna (396)
 • Klip filmowy content (402)
 • Klip filmowy ma.winBehavior (403)
 • Integracja (406)
 • Dwa ostatnie przyciski (409)
 • Słowo na zakończenie (411)

Dodatek A Słowniczek (413)

Dodatek B Zdarzenia (419)

 • Zdarzenia przycisków (419)
 • Zdarzenia klipów filmowych (423)

Dodatek C Właściwości (425)

 • Właściwości specyficzne dla klipów filmowych (430)

Dodatek D Typy danych i operatory (433)

 • Zmienne a typy danych (433)
 • Operatory (434)

Dodatek E Zgodność Flasha 5 z wcześniejszymi wersjami (441)

 • Konwersja starszych wersji plików FLA na wersję Flasha 5 (442)
 • Eksportowanie filmu SWF zgodnego z poprzednimi wersjami Flasha (447)

Dodatek F Usuwanie błędów (451)

 • Uporządkuj pracę, by uniknąć błędów (451)
 • Często popełniane błędy (452)
 • Narzędzia pomagające w usuwaniu błędów (453)

Skorowidz (457)


Dodatek do pozycji:Polityka Prywatności | Regulamin | Informacje prasowe | Biuletyn prasowy | Prasa o nas | Kontakt

ESC Poland © 2004 - 2009 www.escpoland.pl All rights reserved