Sklep zamkniety. Nie mozna skladac zamowien. Za utrudnienia przepraszamy.

Spis treści


Podziękowania Przedmowa Część I. Wprowadzenie Proces uczenia się Wątpliwości związane z aktywnym szkoleniem Formuły realizacji aktywnego szkolenia Część II. Opracowanie programu aktywnego szkolenia Rozdział 1. Ustalenie potrzeb szkoleniowych i określenie profilu uczestników Po co gromadzić dane o uczestnikach Jakie informacje powinny być zbierane Jak zbierać informacje Co zrobić, gdy brakuje czasu na zebranie odpowiedniej ilości danych Rozdział 2. Wyznaczenie celów nauczania i zadań szkoleniowych Cele nauczania Zadania szkoleniowe Sposób formułowania zadań Słowa używane w formułowaniu zadań Informowanie uczestników o zadaniach Rozdział 3. Projektowanie ćwiczeń wprowadzających Co można osiągnąć dzięki ćwiczeniom wprowadzającym O czym należy pamiętać podczas opracowywania ćwiczeń wprowadzających Dziesięć sposobów na pobudzenie aktywnego udziału w zajęciach Rozdział 4. Przygotowanie skutecznego wykładu Pięć sposobów na pobudzenie zainteresowania słuchaczy Pięć sposobów na ułatwienie rozumienia i zapamiętywania Pięć sposobów na pobudzenie zaangażowania uczestników podczas wykładu Pięć sposobów na utrwalenie materiału Przykład dobrze opracowanego wykładu Rozdział 5. Wykorzystanie metod zastępujących wykład Demonstracja Studium przypadku Naprowadzanie Stymulowanie pytań Samodzielne poszukiwanie informacji „Zespoły badawcze” Puzzle Turniej Przykłady wykorzystania metod zastępujących wykład Rozdział 6. Uczenie się przez działanie Odgrywanie ról Gry i symulacje Obserwacja Ćwiczenia rozwijające wyobraźnię Zadania pisemne Realizacja projektów Rozdział 7. Projektowanie ćwiczeń Trzy główne składniki ćwiczeń Przygotowanie ćwiczenia Ustalanie szczegółów ćwiczenia Kreatywne stosowanie ćwiczeń Rozdział 8. Ustalanie kolejności ćwiczeń Wskazówki dotyczące ustalania kolejności ćwiczeń Przykłady ustalania kolejności ćwiczeń Szczegółowe wskazówki dotyczące ustalania kolejności ćwiczeń Kolejność działań podczas szkoleń opartych na ćwiczeniach Rozdział 9. Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy Przed szkoleniem Podczas szkolenia Pod koniec szkolenia Rozdział 10. Planowanie programu aktywnego szkolenia Makroprojekt programu aktywnego szkolenia Przykład programu aktywnego szkolenia Część III. Realizacja programu aktywnego szkolenia Rozdział 11. Rozpoczęcie programu aktywnego szkolenia Przygotowanie psychiczne Przygotowanie miejsca Powitanie uczestników i stworzenie więzi z nimi Wykorzystanie pierwszych 30 minut szkolenia Analiza planu szkolenia Zachęcanie do skomentowania planu szkolenia Rozdział 12. Kierowanie grupą szkoleniową Ustalanie norm zachowań Pozyskanie zainteresowania grupy Umocnienie pozytywnego reagowania na kierowanie grupą Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami Rozdział 13. Wygłaszanie wykładów i prowadzenie dyskusji Poznanie grupy Przygotowanie wykładu Kontrola mowy ciała Pomoce wizualne Przejścia między częściami wykładu Prowadzenie dyskusji Rozdział 14. Prowadzenie ćwiczeń w grupach i wspomaganie zespołowego uczenia się Zorganizowanie ćwiczeń Zespołowe uczenie się Rozdział 15. Zakończenie i ocena programu aktywnego szkolenia Analiza treści szkolenia Pytania i zastrzeżenia dotyczące szkolenia Samoocena wiedzy i umiejętności Zastosowanie nabytych umiejętności w pracy Wyrażenie uczuć odnośnie do szkolenia Ocena szkolenia Bibliografia Indeks

Dodatek do pozycji:Polityka Prywatności | Regulamin | Informacje prasowe | Biuletyn prasowy | Prasa o nas | Kontakt

ESC Poland © 2004 - 2009 www.escpoland.pl All rights reserved