Sklep zamkniety. Nie mozna skladac zamowien. Za utrudnienia przepraszamy.

Spis treści


Wstęp (7)

1. Podstawowe pojęcia języka VBA/Excel (9)
1.1. Obiekty, właściwości, metody (9)
1.2. Typy właściwości (12)
1.3. Polecenia zawierające właściwości i metody (13)
1.4. Polecenia przypisania (14)
1.5. Ogólna budowa procedur (15)

2. Edytor VBA/Excel, uruchamianie procedur (19)
2.1. Przechodzenie z okna Excela do okna Edytora VBA/E i odwrotnie (19)
2.2. Elementy okna edytora VBA/E (21)
2.3. Tworzenie nowego modułu standardowego (23)
2.4. Uruchamianie procedur z okna Edytora VBA/E (24)
2.4.1. Uruchamianie „całościowe” procedur (24)
2.4.2. Uruchamianie procedur metodą „krok po kroku” (24)
2.4.3. Wykonanie częściowe procedury (do określonego polecenia) (25)
2.5. Uruchamianie procedur z okna Excela (28)
2.5.1. Przypisanie w oknie Excela makra do skrótu klawiaturowego (29)
2.5.2. Przypisanie procedury do obiektu graficznego w oknie Excela (29)
2.6. Wprowadzanie procedur do modułów Edytora VBA/E (31)
2.6.1. Rejestrowanie makr z okna Excela (31)
2.6.2. Specyfika zapisu makra w czasie rejestracji (33)

3. Podstawowe obiekty w wykresach płaskich i przestrzennych (37)

4. Podstawowe typy wykresów w Excelu (43)
4.1. Wykresy XY (44)
4.2. Wykresy liniowe i pokrewne (kolumnowe, słupkowe, warstwowe) (47)
4.3. Wykresy giełdowe (54)
4.4. Wykresy kołowe i pierścieniowe (57)
4.5. Wykresy radarowe (59)
4.6. Wykresy bąbelkowe (60)
4.7. Wykresy powierzchniowe (61)

5. Elementy języka VBA/E dotyczące wykresów (67)
5.1. Wyrażenia zwracające wykres osadzony – obiekt ChartObject (67)
5.2. Obiekt ChartObject – jego najważniejsze właściwości i metody (68)
5.3. Aktywizacja i zaznaczanie wykresu osadzonego (70)
5.4. Wyrażenia zwracające obiekt Chart w wykresie osadzonym (72)
5.5. Wyrażenia zwracające wykres arkuszowy (73)
5.6. Nazwa wykresu (74)

6. Polecenia VBA tworzące kompletny wykres (77)
6.1. Tworzenie pustego wykresu osadzonego – metoda Add zastosowana do kolekcji ChartObjects (77)
6.2. Tworzenie pustego wykresu arkuszowego – metoda Add zastosowana do kolekcji Charts (79)
6.3. Metoda ChartWizard (80)
6.4. Minimum poleceń potrzebne do utworzenia wykresu za pomocą metod Add i ChartWizard (87)
6.5. Tworzenie wykresu arkuszowego za pomocą metod Add i ChartWizard (91)
6.6. Nadawanie typu wykresowi – właściwość ChartType, metoda ApplyCustomType (92)
6.7. Tworzenie wykresu typu standardowego, jako wykresu osadzonego lub wykresu arkuszowego za pomocą metody Add, właściwości ChartType i metody SetSourceData (100)
6.8. Przekształcanie arkusza wykresowego na wykres osadzony i zamiana odwrotna – metoda Location (102)
6.9. Rejestrowanie makra podczas tworzenia wykresu w oknie Excela (105)
6.10. Tworzenie typu użytkownika – metoda AddChartAutoFormat (106)
6.11. Tworzenie nowego typu domyślnego wykresu (108)
6.12. Usuwanie typu z listy typów użytkownika w Excelu – metoda DeleteChartAutoFormat (113)
6.13. Tworzenie wykresu typu standardowego jako wykresu osadzonego lub wykresu arkuszowego za pomocą metody Add, właściwości ChartType, metod SetSourceData i Location (114)
6.14. Zastosowanie metody ApplyCustomType do nadania nowego typu obiektowi Series na istniejącym wykresie (116)

7. Operacje dotyczące obiektu Series i zakresu źródłowego wyrażone w języku VBA (119)
7.1. Zmiana zakresu źródłowego dowolnej serii na wykresie – właściwości XValues i Values (119)
7.2. Tworzenie nowego obiektu Series za pomocą metody NewSeries oraz właściwości XValues i Values (121)
7.3. Tworzenie wykresu typu domyślnego za pomocą metody Add zastosowanej do kolekcji ChartObjects oraz metody NewSeries zastosowanej do kolekcji SeriesCollection oraz właściwości XValues i Values (123)
7.4. Tworzenie nowej serii na wykresie – metoda Add wykonana w odniesieniu do obiektu SeriesCollection (124)
7.5. Tworzenie wykresu typu domyślnego za pomocą metody Add zastosowanej do kolekcji ChartObjects oraz metody Add zastosowanej do kolekcji SeriesCollection (132)
7.6. Tworzenie na wykresie nowej serii opartej na skopiowanym do Schowka zakresie komórek przy wykorzystaniu metody Copy i metody Paste zastosowanej do obiektu Chart (132)
7.7. Tworzenie na wykresie nowej serii lub przedłużenie serii istniejącej w oparciu o skopiowany do Schowka zakres komórek, poprzez wykorzystaniu metody Copy i metody Paste zastosowanej do obiektu SeriesCollection (135)
7.8. Nadawanie nazwy obiektowi Series (138)
7.9. Kasowanie obiektu typu Series (138)
7.10. Dodawanie linii trendu (TrendLine) do obiektu Series (139)

8. Polecenia VBA formatujące wykres (143)
8.1. Rodzaje operacji formatujących oraz obiekty podlegające formatowaniu (143)
8.2. Formaty domyślne wykresów (144)
8.3. Właściwości i metody zwracające obiekty wykresu (146)
8.4. Właściwości nadające kolory obiektom wykresu, paleta kolorów skoroszytu (148)
8.5. Formatowanie wypełnień obiektów wykresu (153)
8.5.1. Formatowanie wypełnień obiektów wykresu za pośrednictwem obiektu ChartFillFormat (155)
8.5.2. Formatowanie wypełnień obiektów wykresu za pośrednictwem obiektu Interior (165)
8.6. Formatowanie ramki (obiektu Border) obiektów wykresu (166)
8.7. Formatowanie czcionki i tekstu w obiektach wykresu (169)
8.7.1. Formatowanie czcionki w obiektach wykresu (169)
8.7.2. Ustalanie orientacji i wyrównania tekstu w obiektach wykresu (171)
8.8. Autoskalowanie czcionek obiektów wykresu (174)
8.9. Pozycjonowanie obiektów na wykresie – właściwości Left i Top (175)
8.10. Zmiana wymiarów obiektów wykresu – właściwości Height i Width (176)
8.11. Formatowanie obiektów ChartArea i PlotArea (180)
8.12. Formatowanie tytułu wykresu (180)
8.13. Formatowanie legendy (183)
8.14. Formatowanie obiektu Series (185)
8.14.1. Formatowanie znaczników danych typu skupionego (186)
8.14.2. Formatowanie linii występujących w obiekcie Series (189)
8.14.3. Formatowanie wnętrza elementów występujących w obiekcie Series na wykresach innych niż liniowe i XY (191)
8.14.4. Ustawianie kolumn oraz elementów analogicznych (słupków, walców, stożków, ostrosłupów) na wykresach płaskich (195)
8.14.5. Usytuowanie bryły kreślenia w przestrzeni (198)
8.14.6. Ustawianie kolumn i elementów analogicznych na wykresach płaskich z efektem 3-W i wykresach trójosiowych przestrzennych, regulacja głębokości i wysokości bryły kreślenia na tych wykresach (200)
8.14.7. Zmiana w obiekcie Series rodzaju elementu pełniącego rolę znacznika na wykresach typu kolumnowego z efektem 3-W i trójosiowych przestrzennych (205)
8.14.8. Formatowanie etykiet danych (etykiet punktów serii) (205)
8.15. Formatowanie ścian i podłogi wykresów płaskich z efektem 3-W oraz wykresów trójosiowych przestrzennych (212)
8.16. Formatowanie osi i obiektów należących do osi (213)
8.16.1. Ustalanie, czy wykres ma mieć oś – właściwość HasAxis (213)
8.16.2. Formatowanie tytułów osi (213)
8.16.3. Formatowanie linii osi (215)
8.16.4. Ustalanie kolejności odkładania wartości na osiach wykresu – właściwość ReversePlotOrder (216)
8.16.5. Najmniejsza i największa wartość na osi liczbowej (217)
8.16.6. Ustalanie punktu przecięcia osi – właściwości Crosses, CrossesAt oraz AxisBetweenCategories (219)
8.16.7. Ustalanie położenia znaczników osi względem linii osi (220)
8.16.8. Odstęp pomiędzy znacznikami osi głównymi i pomocniczymi na osi liczbowej wykresu (222)
8.16.9. Ustalanie położenia etykiet znaczników osi względem osi – właściwość TickLabelPosition (224)
8.16.10. Formatowanie linii siatki (226)
8.16.11. Ustalanie typu skali odkładanej na osi kategorii – właściwość ScaleType (228)
8.17. Nadawanie wykresowi formatu poprzez skopiowanie formatu z innego wykresu (229)

9. Polecenia VBA wprowadzające na wykres autokształt i formatujące go (231)
9.1. Tworzenie na wykresie autokształtu zawierającego tekst (233)
9.2. Tworzenie na wykresie autokształtu zawierającego formułę (240)

10. Polecenia VBA przeprowadzające operacje na wykresie jako całości (243)
10.1. Pozycjonowanie wykresu osadzonego i nadawanie mu wymiarów (243)
10.2. Kopiowanie i przenoszenie wykresu (244)
10.2.1. Kopiowanie wykresu arkuszowego – metoda Copy (245)
10.2.2. Kopiowanie i przenoszenie wykresu osadzonego – metody Copy i Cut (246)
10.3. Kasowanie wykresu (248)

11. Przykładowe zestawy poleceń VBA tworzących i formatujących wykres (249)
11.1. Tworzenie wykresu powierzchniowego (249)
11.2. Procedura kreśląca wykres zadanej funkcji jednej zmiennej (251)
11.3. Tworzenie za pomocą pętli For-To kilku wykresów wykorzystujących kolejne zakresy (256)

12. Import pliku tekstowego do Excela (259)
12.1. Zachowywanie arkusza Excela jako pliku tekstowego (260)
12.2. Użycie metody OpenText do importu pliku tekstowego do Excela (262)
12.3. Przykładowa procedura wykonująca import plik tekstowego z danymi, przeprowadzenie obliczeń, formatowanie listy, utworzenie wykresu (274)

Skorowidz (287)


Dodatek do pozycji:Polityka Prywatności | Regulamin | Informacje prasowe | Biuletyn prasowy | Prasa o nas | Kontakt

ESC Poland © 2004 - 2009 www.escpoland.pl All rights reserved